Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του aerostatoeshop.gr

Παρακαλούμε , διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματοςwww.aerostatoeshop.gr , θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

To www.aerostatoeshop.grείναι τo ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του διαδικτύου των προϊόντων της ατομικής επιχείρησης  «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ που βρίσκεται στην οδό Α. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 31, ΤΚ. 73132, στα Χανιά της Κρήτης. 

1. Όροι Χρήσης     

Ο «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Ο «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα στο κάτω μέρος του site «Όροι Χρήσης» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.aerostatoeshop.gr και που αφορούν στα παρεχόμενα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, προϊόντα και υπηρεσίες, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια.  

3. Περιορισμός ευθύνης

Ο «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και εγγυάται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Ο «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού της τόπου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στους χρήστες όταν αυτοί επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους σε αυτόν, κι έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του. Επίσης ο «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ» ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.aerostatoeshop.gr